Der er mange fordele ved at lease

Leasing handler om at lade virksomhedens penge arbejde dér, hvor de arbejder bedst.
Med en leasingaftale forvandler du store anskaffelsessummer til overkommelige månedlige leasingafgifter. Du får fuldt overblik over dit cashflow.
Fordelene…

Leasing vinder indpas

Leasing er blevet en mere udbredt finansieringsform i dansk erhvervsliv, og er velegnet i en verden, som er dynamisk. Her er det nemlig vigtigt at være i stand til at forny sig for at bevare konkurrenceevnen og i sidste ende indtjeningsgrundlaget.

  • Der er mange fordele ved at lease
  • Du får bedre likviditet og nøgletal
  • Du har den fulde brugsret over udstyret
  • Du har en løbende skattemæssig driftsudgift
  • Din egenkapital reduceres ikke
  • Betalingsformen tilpasses dine ønsker
  • Leasingydelserne er fuldt fradragsberettigede
Det betyder leasing for dig…

Nykredit Leasing A/S ejer udstyret og lejer det ud til din virksomhed

Hvor lang er løbetiden i en leasingaftale?

Løbetiden i en leasingaftale afpasses efter udstyrets tekniske/økonomiske levetid og vil typisk afspejle virksomhedens afskrivningspolitik for lignende aktiver. Hos Nykredit Leasing er perioden er oftest 3 – 8 år alt afhængig af hvilken type udstyr det drejer sig om.

Hvad er finansiel leasing?

Finansiel leasing er den mest enkle form for leasing. Finansiel leasing betyder, at du får finansieret dit nye udstyr, og at du samtidig opnår brugsretten over udstyret. Når leasingaftalen udløber, er du forpligtet til at anvise en køber, som vil overtage udstyret til den markedsværdi, som fastsættes, når du indgår leasingaftalen.

Hvad er operationel leasing?

I modsætning til finansiel leasing, som typisk kun omfatter den rene finansiering af udstyret, kan leasingydelsen ved operationel leasing inkludere andre services som f.eks. reparation og vedligeholdelse, og leasingselskabet vil have risikoen på udstyrets restværdi.

Hvad er forskellen på leasing og købekontrakt?

Ved købekontraktfinansiering er du den formelle ejer – Nykredit Leasing A/S har blot ejendomsforbehold (pant) i udstyret. Ved købekontrakt skal du bl.a. betale stempelomkostninger til Staten og tinglysningsafgift.

Hvad kan man finansiere med leasing?

Næsten alle materielle aktiver kan finansieres ved leasing, blot udstyret er let at identificere og der kan afskrives skattemæssigt på det.

Hvem kan lease?

Alle virksomheder der har et CVR nr. kan lease kan i princippet lease. Det kræver dog blot at din virksomhed forinden kreditgodkendes af Nykredit Leasing A/S.

Uanset om det drejer sig om lån eller leasing vil Nykredit Leasing typisk foretage en almindelig kreditvurdering af din virksomhed, økonomi og betalingsevne generelt. De virksomheder der i dag benytter leasing repræsenterer mange brancher og spænder lige fra enkeltmandsvirksomheder til store børsnoterede selskaber – og den offentlige sektor. De vælger leasing både af økonomiske og praktiske hensyn.

Leasing eller lån?

Der er fordele og ulemper ved alle finansieringsformer, og den optimale finansiering afhænger af den konkrete sag og situation bl.a. når hvad angår skatte- og likviditetsmæssige konsekvenser. Rentemæssigt er der normalt ikke den store forskel på leasing og lån, idet begge typer prissættes på markedsvilkår.

Leasing eller køb kontant?

Det er individuelt fra kunde til kunde, hvad der bedst kan betale sig, og hvad man foretrækker. En god idé er dog at lade dine penge arbejde der, hvor afkastet er størst. Du er meget velkommen til at kontakte Nykredit Leasing A/S, så laver vi gerne en udregning med baggrund i din situation og dine behov og ønsker.

Alt sammen i højeste kvalitet

Lad os tage en snak med det samme…